Embroidered Ukrainian runner, Vyshyta servetka, embroidery, vyshyttya, vyshyvka

Size: 11 x 17 in., (28 x 43 sm)
  • Articul: EM0049
  • Status: Sold

 

$10.00