Embroidered Ukrainian runner, vyshyta servetka, vyshyttya, vyshyvka

Size: 11 x 16 in., (28 x 41 sm)
  • Articul: EM0048
  • Status: On sale

 

$10.00